Thursday, August 19, 2010

Book Reviews

Introduction to Genomics

หนอนหนังสือ


Book Review ฉบับนี้ ผมขอแนะนำหนังสือดีเล่มหนึ่งครับชื่อ “Introduction to Genomics” ของ Arthur Lesk ครับ หนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง genomics (แต่ต้องมีความรู้ทางชีววิทยามาบ้างนะครับ) ไปจนถึงผู้ที่มีความรู้ทาง genomics ในระดับกลางเลยทีเดียว จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ การใช้ภาษาที่ง่าย เรียงลำดับเนื้อความได้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ และส่วนที่เป็นความรู้ทางอณูพันธุศาสตร์ (molecular genetics) ก็จะแสดงด้วยภาพประกอบึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย


เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 7 บท เริ่มจากบทที่ 1 ซึ่งว่าด้วย genomics ขั้นเริ่มต้น ในส่วนนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างการทำจีโนมมนุษย์มาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่อณูชีววิทยา (molecular biology) ขั้นพื้นฐาน จากนั้นก็เข้าสู่เรื่องราวของ human genome project และเชื่อมโยงกับการนำความรู้ด้าน bioinformatics เข้ามาใช้ในงานด้าน genomics ได้ในส่วนไหนบ้าง ในบทที่ 2 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ comparative genome โดยจะเริ่มอธิบายจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตั้งแต่ไวรัส prokaryotes ไปถึง eukaryotes และยกตัวอย่างการเปรียบเทียบจีโนมมนุษย์กับลิงชิมแพนซี และ การเปรียบเทียบจีโนมหนู mouse และหนู rat


บทที่ 3 และ 4 จะเป็นเนื้อหาในส่วนที่สองของเล่ม โดยบทที่ 3 จะว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการของจีโนม โดยเริ่มปุพื้นฐานตั้งแต่ความหมายของคำว่า species และ systematic biology เบื้องต้น จากนั้นก็เข้าสู้เรื่องราวของ phylogenetic หลักการของ phylogenetics โดยยกตัวอย่างเป็น phylogenetic ของ prokaryotes และตอนท้ายของบทก็พูดถึง metagenomics และ phylogenetics ของ eukaryotes บทที่ 4 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เราได้ genome sequence มาจากห้องปฏิบัติการแล้ว เนื้อหามีตั้งแค่การค้นข้อมูลผ่าน database การทำ genome mapping การ annotate เพื่อดูว่ายีนที่เราสนใจมีหน้าที่อย่างไร


ส่วนสุดท้ายของหนังสือมี 3 บทครับ ในส่วนนี้ ผู้เขียนได้ให้ความรู้ที่กว้างออกไปจาก genomics ครับ แต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับ genomics อยู่ และเป็นส่วนสำคัญต่อการศึกษา genomics ในอนาคต โดยเนื้อหาในบทที่ 5 จะเป็นเรื่อง microarrays โดยจะเน้นไปทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก microarray และยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในแมลงหวี่และยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) และส่วนท้ายของบทยังได้แทรกการประยุกต์ใช้งาน microarray ทางการแพทย์อีกด้วย เนื้อหาใน บทที่ 6 จะเป็นเรื่อง proteomics เนื้อหาว่าด้วยเทคนิคการแยกโปรตีนและการวิเคราะห์โปรตีน ทั้งแบบ electrophoresis และ protein modeling รวมไปถึง protein design ด้วย บทที่ 7 เป็นเรื่อง systems biology ซึ่งจะเน้นเรื่อง protein-protein interaction และ protein-DNA interaction และยกตัวอย่างการศึกษา systems biology ในแบคทีเรีย E. coli และยีสต์ S. cerevisiae ประกอบในช่วงท้ายด้วย


หนังสือเล่มนี้ยังได้รับการโหวดให้เป็นหนังสือดีระดับ 5 ดาว ในเว็บไซต์ Amazon.com อีกด้วย เห็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องลังเลแล้วล่ะครับ ใครที่กำลังมองหาหนังสือ genomics ดีๆ สักเล่มหนึ่ง ผมขอแนะนำเล่มนี้ไว้ในรายการด้วยสักเล่มนะครับ

1 comment:

 1. สวัสดีครับ
  สำหรัับ PDF version นะครับ สามารถเข้าไป download ได้ที่

  http://thaibioinfo-vol12.4shared.com

  สำหรับท่านที่ต้องการ download magazine ในฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถเปลี่ยนตัวเลข vol ใน url ข้างบนได้เลยครับ เช่น อยาก download ฉบับที่ 7 ก็เปลี่ยนเป็น

  http://thaibioinfo-vol07.4shared.com

  แบบนี้เลยครับ

  ReplyDelete